Başkent İnsan Kaynakları Çalışmalarının Hedefi

Başkent Üniversitesi vizyonu ve iş sonuçlarına ulaşmak için, değer yaratan insan kaynakları stratejileri geliştirmek ve bunları uygulamaktır.

Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi insan kaynakları stratejisi, dünya standartlarında insan kaynakları yönetimi anlayışının benimsendiği, herkesin çalışmak istediği ve çalışmaktan gurur duyduğu örnek bir merkez olmaktır.

Bu stratejinin gerçekleştirilmesi için;

 • İşe alım ve terfi süreçlerinde seçici olan,
 • Yönetimi ve çalışanları sonuçlardan sorumlu kılan,
 • Çalışanlara potansiyellerini ve yeteneklerini kullanma fırsatı veren,
 • Üstün performansı ödüllendiren bir yönetim ekibi oluşturmak İnsan Kaynakları’nın önceliğidir.

 

Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi;

 • Dürüst,
 • Hasta Haklarına Saygılı,
 • Sorumluluk Bilinci Olan,
 • Yenilikçi,
 • Takım Bilincine Sahip,
 • Katılımcı,
 • Toplumsal Sorumluluk Sahibi,
 • Saygılı,
 • Sürekli Eğitim - Öğretimi destekleyen,
 • Etik Değerlere Bağlı,
 • Kurum Aidiyeti Olan,
 • Hoşgörülü,
 • İdealist,
 • Estetik Duyarlılığa Sahip,
 • Çevre Bilinci Olan,
 • Veriye ve Bilgiye Dayalı Karar Alan,

bireyler için çalışılması ayrıcalıklı bir merkez olmayı hedeflemektedir.